Thông tin đào tạo


Danh sách học phần rút (Cập nhật ngày 10/12/2018)

Lịch thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2018-2019 (phần thi viết tiếng anh)

................................................................

Thông báo điều chỉnh phòng học đột xuất

Thời gian rút học phần chỉ còn đến hết thứ bẩy và chủ nhật ngày 25/11/2018. Các em sinh viên chủ động điều chỉnh!

BẮT ĐẦU RÚT HỌC PHẦN KHÔNG RÚT HỌC PHÍ

Lưu ý: Sinh viên phải đọc kỹ thông báo và hướng dẫn trước khi rút học phần!

Thông báo về việc Rút học phần không rút học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019

Hướng dẫn rút học phần

................................................................

Kế hoạch thí nghiệm LAB306 + LAB401 học kỳ 1 năm học 2018-2019 (có danh sách kèm theo)