New Page 1
New Page 2
New Page 2
Hồ sơ xét tuyển ĐH 2015 - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
 
 DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀ GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC ĐỢT 2

Xem Ngày nhập học và chuẩn bị hồ sơ nhập học đợt 2


Chọn ngành:

New Page 2
New Page 1

 © 2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: Đường 3-2, Tích Lương, TP Thái Nguyên; Tel: (84)2803847145, Fax (84)2803847403  
 website: http://tnut.edu.vn