Thông tin đào tạo


Phòng Đào tạo đã cập nhật điểm và sơ bộ xét tiến độ học tập học kỳ I năm học 2019-2020 tính đến 11h00 ngày 02/6/2020. Đề nghị các em sinh viên đăng nhập và kiểm tra: tín chỉ học kỳ, trung bình học kỳ, tín chỉ tích lũy, trung bình tích lũy. Đối chiếu với Quy chế đào tạo để kiểm tra lại kết quả học tập. Sinh viên có khiếu nại, thắc mắc gửi yêu cầu vào hòm thư dkmh@tnut.edu.vn để được xem xét giải đáp

TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

Sinh viên học thử thách (theo quyết định số 586/QĐ-ĐHKTCN)

Sinh viên học thử thách lại (theo quyết định số 589 và 644/QĐ-ĐHKTCN)

Sinh viên tự ý bỏ học

Sinh viên cảnh báo học tập mức 2

Sinh viên cảnh báo học tập mức 1

Tổng hợp tiến độ học tập học kỳ I năm học 2019 - 2020 - chi tiết cập nhật ngày 02/6/2020 (sinh viên đại học chính quy các khóa K52 K53 K54 K55)

Đã cập nhật điểm của sinh viên K53, K54, K55. Các em sinh viên đăng nhập kiểm tra, đối chiếu với chương trình đào tạo 150 tín chỉ áp dụng từ khóa K55 (và các sinh viên K53, K54 có nguyện vọng). Nếu có thắc mắc gửi yêu cầu vào hòm thư baovan@tnut.edu.vn để được xem xét giải đáp

................................................................

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp học kỳ II năm học 2019-2020 (đã thực tập tốt nghiệp)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp học kỳ II năm học 2019-2020 (thực tập tốt nghiệp học kỳ II năm học 2019-2020)

Danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp học kỳ II năm học 2019-2020 (theo đề nghị của các khoa chuyên môn)

Công văn về việc thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/ khóa luận tốt nghiệp, học kỳ II năm học 2019-2020

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp học kỳ II năm học 2019-2020

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp học kỳ II năm học 2019-2020 (bổ sung)

Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp học kỳ II năm học 2019-2020

................................................................

Thông báo về việc tổ chức học tập GDQP & AN năm học 2019-2020

Thông báo về điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ II, năm học 2019-2020 đối với sinh viên K55

................................................................

Đã cập nhật lại dữ liệu (16h00 ngày 12/5/2020)

Thông báo về việc tiếp tục điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2019-2020

Sinh viên lưu lại thời khóa biểu các lớp học phần của mình tính đến hết chủ nhật-ngày 10/5/2020 để thực hiện. Sau khi điều chỉnh lại kế hoạch đào tạo, Phòng Đào tạo sẽ cập nhật lại dữ liệu trong ngày 10/5/2020

Các lớp học phần học tại tầng 2 Thư viện được chuyển sang Hội trường lớn

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ II, năm học 2019-2020

Do yếu tố khách quan, hủy toàn bộ học phần thực tập xưởng cơ bản (WSH0323) trong học kỳ II năm học 2019-2020

Điều chỉnh lịch thực tập tại Trung tâm thực nghiệm tuần 20 học kỳ I năm học 2019-2020 (cập nhật mới 01/5/2020, các em sinh viên có đăng ký tuần 20 học kỳ I năm học 2019-2020 sẽ đi thực tập xưởng theo lịch này)

Đã cập nhật TKB sau khi điều chỉnh kế hoạch đào tạo, sinh viên chủ động đăng nhập kiểm tra

Thông báo về việc tiếp nhận người học trở lại trường đào tạo tập trung

................................................................

- Đã cập nhật thời khóa biểu một số học phần có thay đổi số tín chỉ

- Điều chỉnh thời khóa biểu một số lớp học phần K55

  Các em sinh viên chủ động đăng nhập kiểm tra

................................................................

Thông báo về việc thu học phí đợt 1 học kỳ II năm học 2019-2020

Hỗ trợ - Giải đáp sinh viên

................................................................

Bảng điểm và giấy chứng nhận tốt nghiệp đối với sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

Quyết định về việc công nhận Tốt nghiệp đại học Chính quy đợt 1 năm 2020

Link đăng ký (đã sửa): https://docs.google.com/forms/d/1exSQDuAcmdn-hnm4nqxyzdsvlnKaihxuvuDEt_yRNOE/viewform?edit_requested=true

................................................................