Thông tin đào tạo


Thông báo đảm bảo chất lượng ĐTTX trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

Thông báo về việc tiếp tục lùi thời gian đến trường và đào tạo từ xa để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Hỗ trợ - Giải đáp sinh viên

................................................................

Công văn về việc Triển khai đào tạo từ xa

Để được hỗ trợ về các tính năng, tài khoản của hệ thống E-Learning và Google Classroom thầy cô và sinh viên vui lòng liên hệ Email: ngocton@tnut.edu.vn 

Tài khoản Khảo sát liên hệ Phòng KT và ĐBCLGD Email: khaothidbclgd@tnut.edu.vn

Thông báo về việc lùi thời gian sinh viên tới trường và tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

................................................................

Đã cập nhật dữ liệu (kể cả dữ liệu điểm) tính đến 14h00 ngày 10/3/2020

Đối với sinh viên K53, K54, K55 tạm thời trong giai đoạn này không gửi yêu cầu kiểm tra về điểm tích lũy do Nhà trường đang xử lý chuyển giao chương trình đào tạo

Kế hoạch TTTN, làm ĐA/KLTN sẽ có công văn cụ thể theo kế hoạch đào tạo chung của Nhà trường, các em sinh viên chủ động cập nhật thông tin thường xuyên trên trang web dkmh.tnut.edu.vn và daotao.tnut.edu.vn

................................................................

Thông báo về việc tiếp tục triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19

Danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp (theo kết luận của hội đồng xét ngày 26/02/2020)

LƯU Ý

          - Sinh viên có tên trong danh sách trên thắc mắc về ĐIỂM gửi đầy đủ thông tin vào hòm thư xettotnghiep@tnut.edu.vn để được xem xét giải đáp (thời hạn giải đáp thắc mắc tính đến 10h00 ngày 02/3/2020)

          - Sinh viên có thắc mắc về CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ liên hệ phòng Khảo thí & ĐBCLGD (hoặc gọi vào số 0977676392) để được xem xét giải đáp

          - Sinh viên có thắc mắc về thông tin khác (họ tên, nơi sinh, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, ... ) liên hệ với phòng Công tác HSSV

................................................................

Lưu ý trước khi rút môn học (với những sinh viên có nguyện vọng rút):

- Thời gian: từ 16h00 ngày 21/02/2020 => đến 07h00 ngày 02/3/2020

- Sinh viên cần cân nhắc kỹ trước khi rút, thao tác rút như khi xóa môn học (trong danh sách môn học đã chọn, chọn môn cần xóa sau đó lưu lại đăng ký), sau khi rút sinh viên nên in lưu lại thời khóa biểu

- Chỉ có thể rút môn học, không được đăng ký mới

- Môn học đã rút không thể đăng ký lại được

Triển khai kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2019-2020, đến nay quá trình đăng ký môn học đã kết thúc và chuyển sang giai đoạn rút môn học theo quy chế đào tạo. Tuy nhiên, do dịch cúm COVID-19 mà kế hoạch học tập học kỳ II bị lùi lại và sinh viên không đến trường trong giai đoạn này

Để thuận lợi cho sinh viên, Nhà trường triển khai cho sinh viên rút môn học trực tiếp trên trang dkmh.tnut.edu.vn, cụ thể như sau: Sinh viên toàn trường đăng nhập vào hệ thống và thực hiện rút học phần trực tiếp từ 16h00 ngày 21/02/2020 => đến 07h00 ngày 02/3/2020

................................................................