Thông tin đào tạo


Phòng đào tạo đã tiến hành rút học phần không rút học phí (điểm "Z") và cập nhật lại dữ liệu. Các em sinh viên đăng nhập để kiểm tra!

................................................................

Danh sách sinh viên còn nợ học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019 (Tính đến 08h00 ngày 17/5/2019)

................................................................

KẾT THÚC RÚT HỌC PHẦN!

Sinh viên chú ý danh sách rút học phần phía dưới. Trường hợp khiếu nại thắc mắc dùng hòm thư Nhà trường cấp gửi vào email dkmh.tnut.edu.vn trước ngày 22/5/2019 để được xem xét giải đáp!

Danh sách rút học phần không rút học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019

Danh sách rút học phần "SAI"

CHỈ CÒN NGÀY 15/5/2019 ĐỂ RÚT HỌC PHẦN KHÔNG RÚT HỌC PHÍ! 

Sau thời gian trên, căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên Nhà trường sẽ rút các học phần (điểm Z)

Các em sinh viên lưu ý, "Ô nguyện vọng" từ ngày 08/5/2019 đến hết ngày 15/5/2019 dùng cho việc lấy nguyện vọng "Rút học phần không rút học phí". Không dùng cho mục đích khác!

Thông báo về việc rút học phần không rút học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019

Lưu ý: Sinh viên phải đọc kỹ thông báo và hướng dẫn trước khi rút học phần!

Hướng dẫn rút học phần

Đã cập nhật lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019. Các em sinh viên nếu có thắc mắc về lịch thi gửi mail vào hòm thư daohoa@tnut.edu.vn để được xem xét giải đáp!

................................................................

- Danh sách các lớp học phần hủy kỳ hè năm học 2018-2019

- Điều chỉnh đăng ký học cải thiện: từ 16h00 ngày 04/5/2019 đến hết ngày 05/5/2019

- Hiện tại các học phần lý thuyết chưa xếp Thời khóa biểu. Các em sinh viên chỉ cần đăng ký đầu môn học. Kết thúc giai đoạn 2 Phòng đào tạo sẽ xếp lịch

- Nhà trường đã đăng ký các học phần theo nguyện vọng của sinh viên. Các em sinh viên chủ động đăng nhập điều chỉnh để đảm bảo số tín chỉ max là 10 (hiện tại có 70 sinh viên có số tín chỉ vượt quá 10) Kết thúc giai đoạn 2 sinh viên nào quá số tín chỉ sẽ rút ngẫu nhiên học phần

- Một số sinh viên trùng TKB nhóm thực hành xưởng đã bị rút ngẫu nhiên

Điều chỉnh thời gian đăng ký:

- Khóa K52 trở về trước bắt đầu đăng ký sớm từ 17h00 ngày 22/4/2019, các khóa khác thực hiện theo thông báo

- Giai đoạn 1 đăng ký học lần đầu: đến 16h00 ngày 24/4/2019

- Giai đoạn 2 đăng ký học lại: từ 17h00 ngày 24/4/2019 đến 15h00 ngày 26/4/2019

  Giai đoạn 2 đăng ký học cải thiện: từ 16h00 ngày 26/4/2019 đến hết ngày 27/4/2019

  Điều chỉnh đăng ký học lại: từ ngày 29/4/2019 đến 16h00 ngày 04/5/2019

  Điều chỉnh đăng ký học cải thiện: từ 17h00 ngày 04/5/2019 đến hết ngày 05/5/2019

Sinh viên có nguyện vọng các học phần thực hành tại Trung tâm thực nghiệm có thể đăng ký vào Ô "Nguyện vọng"

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ hè, năm học 2018-2019

Lưu ý: - Sinh viên chỉ đăng ký TTTN, ĐATN/KLTN khi thấy đủ điều kiện (tham khảo Quy chế đào tạo)

            - Sinh viên chưa TTTN nếu đủ điều kiện chỉ được đăng ký TTTN, trong thời gian TTTN không được học các học phần khác

            - Sinh viên đã TTTN ở các kỳ trước nếu đủ điều kiện có thể đăng ký làm ĐATN/KLTN

Cây tiến trình học phần GDTC (dành cho sinh viên K53 trở đi)

................................................................

Thông báo: Sinh viên cập nhật lại thời khóa biểu, do điều chỉnh ngày 15/4 (nghỉ bù 10/3 âm lịch)

................................................................

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp bổ sung 2 (sinh viên thực tập tốt nghiệp trong các học kỳ trước)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp 2 bổ sung 2 (sinh viên thực tập tốt nghiệp trong học kỳ II năm học 2018-2019)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp bổ sung (sinh viên thực tập tốt nghiệp trong các học kỳ trước)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp 2 bổ sung (sinh viên thực tập tốt nghiệp trong học kỳ II năm học 2018-2019)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp (sinh viên thực tập tốt nghiệp trong các học kỳ trước)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp 2 (sinh viên thực tập tốt nghiệp trong học kỳ II năm học 2018-2019)

................................................................

TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

Sinh viên tự ý bỏ học

Sinh viên học thử thách (theo quyết định số 645/QĐ-ĐHKTCN ngày 11/10/2018)

Sinh viên học thử thách (theo quyết định số 646/QĐ-ĐHKTCN ngày 11/10/2018)

Sinh viên cảnh báo học tập mức 2

Sinh viên cảnh báo học tập mức 1

Tổng hợp tiến độ học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019 cập nhật ngày 21/02/2019 (sinh viên đại học chính quy các khóa K50 K51 K52 K53 K54)

Phòng Đào tạo đã cập nhật điểm và tổng hợp kết quả học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019 của sinh viên đại học chính quy. Đề nghị các em sinh viên đăng nhập và kiểm tra: tín chỉ học kỳ, trung bình học kỳ, tín chỉ tích lũy, trung bình tích lũy. Đối chiếu với Quy chế đào tạo để kiểm tra lại kết quả học tập. Sinh viên có thắc mắc liên quan đến điểm thành phần liên hệ với Văn phòng Khoa. Thắc mắc về số tín chỉ tích lũy, điểm trung bình học kỳ, trung bình tích lũy gửi yêu cầu vào hòm thư quanlydiem@tnut.edu.vn

Nếu có thắc mắc về tiến độ học tập gửi yêu cầu vào hòm thư dkmh@tnut.edu.vn để được xem xét giải đáp!

Trường hợp các học phần khác mã so với chương trình đào tạo. Các em sinh viên gửi mail tới địa chỉ quanlydiem@tnut.edu.vn với nội dung:

- Tiêu đề: Đơn xin quy đổi điểm khóa K...

- Họ tên:

- Mã sinh viên:

- Lớp:

- Mã học phần + tên học phần khác so với chương trình đào tạo => xin quy đổi sang mã học phần + tên học phần có trong chương trình đào tạo

................................................................

Sinh viên có tên trong danh sách thực tập tốt nghiệp chủ động liên hệ với bộ môn, khoa chuyên môn để được hướng dẫn, đăng ký, phân nhóm thực tập tốt nghiệp và các thủ tục khác

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp bổ sung 2 (cập nhật ngày 13/02/2019)

Danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp bổ sung 2 (còn nợ các học phần có cam kết và đề nghị của BCN các Khoa chuyên môn; cập nhật ngày 13/02/2019)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp bổ sung (cập nhật ngày 29/01/2019)

Danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp bổ sung (còn nợ các học phần có cam kết và đề nghị của BCN các Khoa chuyên môn; cập nhật ngày 29/01/2019)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp (học kỳ 2 năm học 2018-2019 cập nhật ngày 23/01/2019)

Danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp (còn nợ các học phần Tiếng Anh có cam kết và đề nghị của BCN các Khoa chuyên môn)

Danh sách sinh viên có cam kết nhưng không đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp (còn nợ các học phần khác hoặc chưa đủ ĐTBTL)

Danh sách sinh viên không đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp (do chưa đủ 90% tổng tín chỉ hoặc chưa đủ ĐTBTL cập nhật ngày 23/01/2019)

Công văn về việc thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp,học kỳ 2 năm học 2018-2019 (trường hợp sinh viên không đủ điều kiện TTTN do còn nợ các học phần Tiếng Anh có nguyện vọng đi TTTN, BCN các Khoa chuyên môn có thể xem xét nếu sinh viên có cam kết tự chịu trách nhiệm hoàn thành các học phần Tiếng Anh trước khi nhận ĐATN. Các Khoa chuyên môn tổng hợp danh sách sinh viên thuộc điều kiện trên và chuyển Phòng Đào tạo trước ngày 22/01/2019 để bổ sung danh sách TTTN)

................................................................

Danh sách sinh hoạt lớp học kỳ 2 năm học 2018-2019

................................................................

Tổng hợp điểm thực hành xưởng học kỳ 1 năm học 2018-2019 (cập nhật 11h00 ngày 29/01/2019)

Đã có điểm một số học phần, các em sinh viên có thể xem điểm theo đường link: http://dangkytn.tnut.edu.vn/Diem/XemDiem.aspx

Nếu có thắc mắc về điểm liên hệ với các Khoa, Bộ môn, Trung tâm thực nghiệm, giảng viên giảng dạy!

................................................................

Danh sách các lớp hủy học kỳ 2 năm học 2018-2019 do sĩ số ít (lần 2)

................................................................

Công văn về việc thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp,học kỳ 2 năm học 2018-2019 (trường hợp sinh viên không đủ điều kiện TTTN do còn nợ các học phần Tiếng Anh có nguyện vọng đi TTTN, BCN các Khoa chuyên môn có thể xem xét nếu sinh viên có cam kết tự chịu trách nhiệm hoàn thành các học phần Tiếng Anh trước khi nhận ĐATN. Các Khoa chuyên môn tổng hợp danh sách sinh viên thuộc điều kiện trên và chuyển Phòng Đào tạo trước ngày 22/01/2019 để bổ sung danh sách TTTN)

................................................................

Giai đoạn 3. Đăng ký học phần bổ sung kéo dài đến 07h30 ngày 14/01/2019

Đã mở tài khoản cho các sinh viên đóng một phần học phí trong học kỳ 1 năm học 2018-2019. Sinh viên chủ động đăng ký khối lượng học tập!

Danh sách sinh viên bị cấm đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 do còn nợ học phí (học phí tính đến 14h00 ngày 11/01/2018 - sinh viên có tên trong danh sách phải liên hệ GVCN và khoa chuyên môn để được tư vấn; Thông báo Số: 01/TB-ĐHKTCN) Trường hợp sinh viên đã đóng đủ học phí và được mở tài khoản phải "Xác nhận ĐKMH" và điều chỉnh khối lượng học tập trong giai đoạn 3!

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ II năm học 2018-2019

Danh sách các lớp hủy học kỳ 2 năm học 2018-2019 do sĩ số ít

Danh sách các học phần mở bổ sung theo nguyện vọng của sinh viên

Phòng Đào tạo đã hủy toàn bộ khối lượng học tập của những sinh viên không có học phần PDT001-Xác nhận ĐKMH (tính đến 16h30 ngày 11/01/2019)

Danh sách sinh viên không có học phần PDT-Xác nhận ĐKMH

Trường hợp sinh viên chưa "Xác nhận ĐKMH" muốn được giữ khối lượng học tập phải liên hệ với GVCN để xác nhận, thời hạn cuối trong ngày 10/01/2019

Danh sách sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp, đợt tháng 01 năm 2019 (tính đến 08h00 ngày 09/01/2019)

Sinh viên chưa đăng ký "Xét tốt nghiệp" hoặc muốn rút "Xét tốt nghiệp" phải làm đơn đăng ký hoặc rút và hoàn thành các loại giấy tờ tại khoa chuyên môn, thời hạn cuối trước ngày 12/01/2019. Nếu cần giải đáp gửi yêu cầu vào hòm thư xettotnghiep@tnut.edu.vn

Bắt buộc phải đăng ký học phần "Xác nhận ĐKMH" (Mã học phần: PDT001; nhóm PDT01) để xác nhận KLHT của mình (Thao tác Đăng ký thêm học phần "Xác nhận ĐKMH" (Mã học phần: PDT001; nhóm PDT01) vào KLHT cá nhân chứng minh sinh viên đã đồng ý với kết quả đăng ký KLHT của học kỳ. Kết thúc giai đoạn 2 đăng ký, Phòng Đào tạo sẽ hủy toàn bộ KLHT của sinh viên nếu KLHT của sinh viên không có học phần "Xác nhận ĐKMH")

Đã sửa lỗi, sinh viên K53CTM và K53KXC chủ động đăng nhập để "Xác nhận ĐKMH"

Từ 08h00 ngày 07/01 => 07h00 ngày 09/01/2019 Phòng đào tạo sẽ lấy nguyện vọng đối với các lớp học phần đã đầy hoặc chưa mở để có cơ sở điều chỉnh bổ sung trong gian đoạn 3. Các em sinh viên lưu ý để yêu cầu nguyện vọng!

Đã mở thêm một số lớp học phần GDTC

Cây tiến trình học phần GDTC (dành cho sinh viên K53 trở đi)

Sinh viên có nguyện vọng học GDQP có thể đăng ký học phần 190000 - GDQP

Hướng dẫn các khóa đăng ký học phần thực hành xưởng và địa điểm học giáo dục thể chất

Sơ đồ khối: K50 K51 K52 K53 K54

CÂY TIẾN TRÌNH

- Danh sách sinh viên bị cấm đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 do còn nợ học phí (học phí tính đến 10h30 ngày 28/12/2018)

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 đối với sinh viên chính quy

- Sinh viên có nguyện vọng xét tốt nghiệp cần đọc kỹ nội dung thông báo trước khi đăng ký

     Bước 1: Chọn và đăng ký học phần PDT002-Đăng ký xét tốt nghiệp (từ ngày 25/12/2018 => trước ngày 02/01/2018. Phòng Đào tạo sẽ chốt danh sách lần 1 trước 13h00 ngày 28/12/2018. Trường hợp sinh viên chưa đăng ký xét tốt nghiệp có thể điều chỉnh bổ sung từ ngày 04/01/2019 => 08/01/2019)

     Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào FORM (đơn xét tốt nghiệp online)

................................................................

Điều chỉnh lịch thi học phần Mô hình hóa các hệ thống động lực MEC445-51CĐT1

(Cập nhật 16h00 ngày 19/12/2018) Phòng Đào tạo đã rút các học phần theo nguyện vọng của sinh viên và cập nhật danh sách cấm thi từ các khoa (vi phạm quy chế), cấm thi vì nợ học phí. Các học phần được rút thành công ở phần điểm thi sẽ ghi chữ Zcác học phần cấm thi từ các khoa sẽ ghi chữ C, ở danh sách thi các trường hợp cấm thi hay rút học phần sẽ có ghi chú, ... Các em sinh viên đăng nhập tài khoản và kiểm tra lại.

Danh sách học phần rút (Cập nhật ngày 10/12/2018. Nếu có thắc mắc dùng hòm thư được nhà trường cấp gửi vào hòm thư dkmh@tnut.edu.vn để được xem xét giải đáp!)

Danh sách sinh viên cấm thi học kỳ 1 năm học 2018-2019 (do nợ học phí). Sinh viên cần giải đáp liên hệ cô Hòa Phòng đào tạo hoặc gửi mail vào hòm thư: daohoa@tnut.edu.vn để được xem xét giải quyết!

................................................................

Lịch thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2018-2019 (phần thi viết tiếng anh)

................................................................

Thông báo điều chỉnh phòng học đột xuất

Thời gian rút học phần chỉ còn đến hết thứ bẩy và chủ nhật ngày 25/11/2018. Các em sinh viên chủ động điều chỉnh!

BẮT ĐẦU RÚT HỌC PHẦN KHÔNG RÚT HỌC PHÍ

Lưu ý: Sinh viên phải đọc kỹ thông báo và hướng dẫn trước khi rút học phần!

Thông báo về việc Rút học phần không rút học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019

Hướng dẫn rút học phần

................................................................

Kế hoạch thí nghiệm LAB306 + LAB401 học kỳ 1 năm học 2018-2019 (có danh sách kèm theo)