Thông tin đào tạo


Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm có thêm chuẩn đầu ra ngoại ngữ (đợt 1 năm 2020, cập nhật 09h00 ngày 26/02/2020)

LƯU Ý

          - Sinh viên có thắc mắc về ĐIỂM gửi đầy đủ thông tin vào hòm thư xettotnghiep@tnut.edu.vn để được xem xét giải đáp (thời hạn giải đáp thắc mắc đợt 1 tính đến 10h00 ngày 26/02/2020, mọi thắc mắc hay điểm học phần có sau thời gian này sẽ được chuyển sang xử lý cho đợt tốt nghiệp sau)

          - Sinh viên có thắc mắc về CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ liên hệ phòng Khảo thí & ĐBCLGD (hoặc gọi vào số 0977676392) để được xem xét giải đáp

Đã cập nhật dữ liệu (kể cả dữ liệu điểm) tính đến 17h00 ngày 24/02/2020

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm (đợt 1 năm 2020)

Danh sách sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm (đợt 1 năm 2020)

................................................................

Lưu ý trước khi rút môn học (với những sinh viên có nguyện vọng rút):

- Thời gian: từ 16h00 ngày 21/02/2020 => đến 07h00 ngày 02/3/2020

- Sinh viên cần cân nhắc kỹ trước khi rút, thao tác rút như khi xóa môn học (trong danh sách môn học đã chọn, chọn môn cần xóa sau đó lưu lại đăng ký), sau khi rút sinh viên nên in lưu lại thời khóa biểu

- Chỉ có thể rút môn học, không được đăng ký mới

- Môn học đã rút không thể đăng ký lại được

Triển khai kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2019-2020, đến nay quá trình đăng ký môn học đã kết thúc và chuyển sang giai đoạn rút môn học theo quy chế đào tạo. Tuy nhiên, do dịch cúm COVID-19 mà kế hoạch học tập học kỳ II bị lùi lại và sinh viên không đến trường trong giai đoạn này

Để thuận lợi cho sinh viên, Nhà trường triển khai cho sinh viên rút môn học trực tiếp trên trang dkmh.tnut.edu.vn, cụ thể như sau: Sinh viên toàn trường đăng nhập vào hệ thống và thực hiện rút học phần trực tiếp từ 16h00 ngày 21/02/2020 => đến 07h00 ngày 02/3/2020

................................................................

Đã cập nhật dữ liệu (kể cả dữ liệu điểm) tính đến 14h00 ngày 21/02/2020

................................................................

Thông báo v/v tiếp tục triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

................................................................

Đối với sinh viên K53, K54, K55 tạm thời trong giai đoạn này không gửi yêu cầu kiểm tra về điểm tích lũy do Nhà trường đang xử lý chuyển giao chương trình đào tạo

Kế hoạch TTTN, làm ĐA/KLTN sẽ có công văn cụ thể theo kế hoạch đào tạo chung của Nhà trường, các em sinh viên chủ động cập nhật thông tin thường xuyên trên trang web dkmh.tnut.edu.vn và daotao.tnut.edu.vn

................................................................

Hỗ trợ - Giải đáp sinh viên

................................................................

Thông báo v/v triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

................................................................