Thông tin đào tạo


Tổng hợp điểm thực hành xưởng học kỳ 1 năm học 2018-2019

Đã có điểm một số học phần, các em sinh viên có thể xem điểm theo đường link: http://dangkytn.tnut.edu.vn/Diem/XemDiem.aspx

Nếu có thắc mắc về điểm liên hệ với các Khoa, Bộ môn, Trung tâm thực nghiệm, giảng viên giảng dạy!

................................................................

Công văn về việc thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp,học kỳ 2 năm học 2018-2019 (trường hợp sinh viên không đủ điều kiện TTTN do còn nợ các học phần Tiếng Anh có nguyện vọng đi TTTN, BCN các Khoa chuyên môn có thể xem xét nếu sinh viên có cam kết tự chịu trách nhiệm hoàn thành các học phần Tiếng Anh trước khi nhận ĐATN. Các Khoa chuyên môn tổng hợp danh sách sinh viên thuộc điều kiện trên và chuyển Phòng Đào tạo trước ngày 22/01/2019 để bổ sung danh sách TTTN)

................................................................

Giai đoạn 3. Đăng ký học phần bổ sung kéo dài đến 07h30 ngày 14/01/2019

Đã mở tài khoản cho các sinh viên đóng một phần học phí trong học kỳ 1 năm học 2018-2019. Sinh viên chủ động đăng ký khối lượng học tập!

Danh sách sinh viên bị cấm đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 do còn nợ học phí (học phí tính đến 14h00 ngày 11/01/2018 - sinh viên có tên trong danh sách phải liên hệ GVCN và khoa chuyên môn để được tư vấn; Thông báo Số: 01/TB-ĐHKTCN) Trường hợp sinh viên đã đóng đủ học phí và được mở tài khoản phải "Xác nhận ĐKMH" và điều chỉnh khối lượng học tập trong giai đoạn 3!

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ II năm học 2018-2019

Danh sách các lớp hủy học kỳ 2 năm học 2018-2019 do sĩ số ít

Danh sách các học phần mở bổ sung theo nguyện vọng của sinh viên

Phòng Đào tạo đã hủy toàn bộ khối lượng học tập của những sinh viên không có học phần PDT001-Xác nhận ĐKMH (tính đến 16h30 ngày 11/01/2019)

Danh sách sinh viên không có học phần PDT-Xác nhận ĐKMH

Trường hợp sinh viên chưa "Xác nhận ĐKMH" muốn được giữ khối lượng học tập phải liên hệ với GVCN để xác nhận, thời hạn cuối trong ngày 10/01/2019

Danh sách sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp, đợt tháng 01 năm 2019 (tính đến 08h00 ngày 09/01/2019)

Sinh viên chưa đăng ký "Xét tốt nghiệp" hoặc muốn rút "Xét tốt nghiệp" phải làm đơn đăng ký hoặc rút và hoàn thành các loại giấy tờ tại khoa chuyên môn, thời hạn cuối trước ngày 12/01/2019. Nếu cần giải đáp gửi yêu cầu vào hòm thư xettotnghiep@tnut.edu.vn

Bắt buộc phải đăng ký học phần "Xác nhận ĐKMH" (Mã học phần: PDT001; nhóm PDT01) để xác nhận KLHT của mình (Thao tác Đăng ký thêm học phần "Xác nhận ĐKMH" (Mã học phần: PDT001; nhóm PDT01) vào KLHT cá nhân chứng minh sinh viên đã đồng ý với kết quả đăng ký KLHT của học kỳ. Kết thúc giai đoạn 2 đăng ký, Phòng Đào tạo sẽ hủy toàn bộ KLHT của sinh viên nếu KLHT của sinh viên không có học phần "Xác nhận ĐKMH")

Đã sửa lỗi, sinh viên K53CTM và K53KXC chủ động đăng nhập để "Xác nhận ĐKMH"

Từ 08h00 ngày 07/01 => 07h00 ngày 09/01/2019 Phòng đào tạo sẽ lấy nguyện vọng đối với các lớp học phần đã đầy hoặc chưa mở để có cơ sở điều chỉnh bổ sung trong gian đoạn 3. Các em sinh viên lưu ý để yêu cầu nguyện vọng!

Đã mở thêm một số lớp học phần GDTC

Cây tiến trình học phần GDTC (dành cho sinh viên K53 trở đi)

Sinh viên có nguyện vọng học GDQP có thể đăng ký học phần 190000 - GDQP

Hướng dẫn các khóa đăng ký học phần thực hành xưởng và địa điểm học giáo dục thể chất

Sơ đồ khối: K50 K51 K52 K53 K54

CÂY TIẾN TRÌNH

- Danh sách sinh viên bị cấm đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 do còn nợ học phí (học phí tính đến 10h30 ngày 28/12/2018)

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 đối với sinh viên chính quy

- Sinh viên có nguyện vọng xét tốt nghiệp cần đọc kỹ nội dung thông báo trước khi đăng ký

     Bước 1: Chọn và đăng ký học phần PDT002-Đăng ký xét tốt nghiệp (từ ngày 25/12/2018 => trước ngày 02/01/2018. Phòng Đào tạo sẽ chốt danh sách lần 1 trước 13h00 ngày 28/12/2018. Trường hợp sinh viên chưa đăng ký xét tốt nghiệp có thể điều chỉnh bổ sung từ ngày 04/01/2019 => 08/01/2019)

     Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào FORM (đơn xét tốt nghiệp online)

................................................................

Điều chỉnh lịch thi học phần Mô hình hóa các hệ thống động lực MEC445-51CĐT1

(Cập nhật 16h00 ngày 19/12/2018) Phòng Đào tạo đã rút các học phần theo nguyện vọng của sinh viên và cập nhật danh sách cấm thi từ các khoa (vi phạm quy chế), cấm thi vì nợ học phí. Các học phần được rút thành công ở phần điểm thi sẽ ghi chữ Zcác học phần cấm thi từ các khoa sẽ ghi chữ C, ở danh sách thi các trường hợp cấm thi hay rút học phần sẽ có ghi chú, ... Các em sinh viên đăng nhập tài khoản và kiểm tra lại.

Danh sách học phần rút (Cập nhật ngày 10/12/2018. Nếu có thắc mắc dùng hòm thư được nhà trường cấp gửi vào hòm thư dkmh@tnut.edu.vn để được xem xét giải đáp!)

Danh sách sinh viên cấm thi học kỳ 1 năm học 2018-2019 (do nợ học phí). Sinh viên cần giải đáp liên hệ cô Hòa Phòng đào tạo hoặc gửi mail vào hòm thư: daohoa@tnut.edu.vn để được xem xét giải quyết!

................................................................

Lịch thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2018-2019 (phần thi viết tiếng anh)

................................................................

Thông báo điều chỉnh phòng học đột xuất

Thời gian rút học phần chỉ còn đến hết thứ bẩy và chủ nhật ngày 25/11/2018. Các em sinh viên chủ động điều chỉnh!

BẮT ĐẦU RÚT HỌC PHẦN KHÔNG RÚT HỌC PHÍ

Lưu ý: Sinh viên phải đọc kỹ thông báo và hướng dẫn trước khi rút học phần!

Thông báo về việc Rút học phần không rút học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019

Hướng dẫn rút học phần

................................................................

Kế hoạch thí nghiệm LAB306 + LAB401 học kỳ 1 năm học 2018-2019 (có danh sách kèm theo)