Thông tin đào tạo


Phòng Đào tạo đã cập nhật điểm học kỳ II năm học 2018 - 2019 của sinh viên đại học chính quy tính đến 16h30 ngày 12/7/2019. Đề nghị các em sinh viên đăng nhập và kiểm tra: tín chỉ học kỳ, trung bình học kỳ, tín chỉ tích lũy, trung bình tích lũy, ... Sinh viên có thắc mắc liên quan đến điểm thành phần liên hệ với Văn phòng Khoa, Trung tâm, ... Thắc mắc về số tín chỉ tích lũy, điểm trung bình học kỳ, trung bình tích lũy gửi yêu cầu vào hòm thư quanlydiem@tnut.edu.vn. Trường hợp các học phần khác so với chương trình đào tạo, sinh viên phải làm đơn quy đổi điểm nộp tại Văn phòng Khoa

Học phần LAB306 sẽ được cập nhật lại điểm vào tuần tới!

................................................................

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp học kỳ hè năm học 2018-2019 (bổ sung)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp học kỳ hè năm học 2018-2019 (bổ sung)

Do kỳ hè có thời gian ngắn, các em sinh viên có tên trong danh sách trên chủ động liên hệ ngay với Khoa, Bộ môn chuyên môn để được hướng dẫn giao đề tài, phân nhóm và địa điểm thực tập tốt nghiệp

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp học kỳ hè năm học 2018-2019

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp học kỳ hè năm học 2018-2019

Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp học kỳ hè năm học 2018-2019

Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp học kỳ hè năm học 2018-2019

................................................................

Phần xem điểm trên trang dkmh.tnut.edu.vn đang lỗi. Điểm học kỳ 2 năm học 2018-2019 sẽ được cập nhật trên trang dkmh.tnut.edu.vn sau khi kết thúc học kỳ và có đầy đủ điểm từ tất cả các khoa, bộ môn trực thuộc trường (dự kiến tuần thứ 2 tháng 7)

Thông tin điểm học phần học kỳ 2 năm học 2018-2019 (khi có điểm thi)

Trường hợp sinh viên quy đổi điểm tiếng anh, cộng điểm thưởng sẽ được cập nhật vào cuối học kỳ

Sinh viên có khiếu nại thắc mắc điểm của khoa nào liên hệ với văn phòng khoa để được giải đáp

Hiện tại đã có điểm một số ban xưởng - sinh viên có khiếu nại thắc mắc liên hệ với văn phòng trung tâm thực nghiệm

................................................................

Cv về việc Thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp, học kỳ hè năm học 2018-2019

................................................................

Liên quan đến khối lượng học tập học kỳ hè, các em sinh viên chỉ cần quan tâm đến kết quả ở phần "Đăng ký môn học"

Nhà trường mở thêm 3 lớp Tiếng Anh: 1 lớp ENG202-H03; 2 lớp ENG301-H03, H04

Các em sinh viên chủ động đăng ký

Lưu ý: Chỉ được đăng ký thêm Tiếng Anh, không được xóa đăng ký cũ; khi đã đăng ký không được xóa

Thời gian: bắt đầu từ 15h00 ngày 21/6/2019 => hết ngày 27/6/2019

................................................................

Thông tin về xử lý kết quả đăng ký môn học học kỳ hè năm học 2018-2019

Giai đoạn 3: Điều chỉnh kết quả đăng ký

+ Điều chỉnh đăng ký học lần đầu: 17h00 ngày 14/6/2019 => 15h00 ngày 17/6/2019

+ Điều chỉnh đăng ký học lại: 17h00 ngày 17/6/2019 => 16h00 ngày 18/6/2019

+ Điều chỉnh đăng ký học cải thiện: 16h00 ngày 18/6/2019 => hết ngày 19/6/2019

Phòng Đào tạo đã cập nhật dữ liệu học kỳ hè năm học 2018-2019, các em sinh viên chủ động đăng nhập kiểm tra

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ hè, năm học 2018-2019

................................................................

Danh sách sinh viên còn nợ học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019 (Tính đến 08h00 ngày 17/5/2019)

................................................................

Phòng đào tạo đã tiến hành rút học phần không rút học phí (điểm "Z") và cập nhật lại dữ liệu. Các em sinh viên đăng nhập để kiểm tra!

KẾT THÚC RÚT HỌC PHẦN!

Sinh viên chú ý danh sách rút học phần phía dưới. Trường hợp khiếu nại thắc mắc dùng hòm thư Nhà trường cấp gửi vào email dkmh.tnut.edu.vn trước ngày 22/5/2019 để được xem xét giải đáp!

Danh sách rút học phần không rút học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019

Danh sách rút học phần "SAI"

CHỈ CÒN NGÀY 15/5/2019 ĐỂ RÚT HỌC PHẦN KHÔNG RÚT HỌC PHÍ! 

Sau thời gian trên, căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên Nhà trường sẽ rút các học phần (điểm Z)

Các em sinh viên lưu ý, "Ô nguyện vọng" từ ngày 08/5/2019 đến hết ngày 15/5/2019 dùng cho việc lấy nguyện vọng "Rút học phần không rút học phí". Không dùng cho mục đích khác!

Thông báo về việc rút học phần không rút học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019

Lưu ý: Sinh viên phải đọc kỹ thông báo và hướng dẫn trước khi rút học phần!

Hướng dẫn rút học phần

Đã cập nhật lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019. Các em sinh viên nếu có thắc mắc về lịch thi gửi mail vào hòm thư daohoa@tnut.edu.vn để được xem xét giải đáp!