Thông tin đào tạo


Đã cập nhật lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020!

Điều chỉnh lịch thực tập tại Trung tâm thực nghiệm tuần 19 

Lịch thực hành một số nhóm xưởng có thay đổi. Các em sinh viên đăng nhập để kiểm tra lại!

................................................................

KẾT THÚC RÚT HỌC PHẦN!

Sinh viên chú ý danh sách rút học phần phía dưới. Trường hợp khiếu nại thắc mắc dùng hòm thư Nhà trường cấp gửi vào email dkmh@tnut.edu.vn trước ngày 08/12/2019 để được xem xét giải đáp!

Danh sách rút học phần không rút học phí học kỳ I năm học 2019-2020

Bắt đầu rút học phần không rút học phí, thời gian từ 08h00 ngày 25/11/2019 đến 08h00 ngày 02/12/2019

Hướng dẫn rút học phần

Các em sinh viên lưu ý: Phải xem kỹ hướng dẫn rút học phần; bảo mật tài khoản đăng ký học phần và chịu trách nhiệm về kết quả rút học phần của mình! Nếu có yêu cầu cần giải đáp, dùng hòm thư Nhà trường cấp gửi vào địa chỉ dkmh@tnut.edu.vn để được xem xét giải quyết

Thông báo về việc rút học phần học kỳ I năm học 2019-2020

................................................................

Lịch thi học phần Cơ kỹ thuật 1 (MEC204) và Cơ học môi trường liên tục (BAS404) lớp BS01

................................................................

Lịch học thực hành cho ngành Công nghệ điện dưới đây sẽ chuyển sang học kỳ sau

          PED0214: Thực hành kỹ thuật điện tử (53CND, 54CND1)

          PED0321: Thực hành điện tử công suất (53CND)

................................................................

Điều chỉnh Giảng đường A10 ngày 30/11/19 và 01/12/19

................................................................

Đã cập nhật Thời Khóa Biểu. Các em sinh viên chủ động đăng nhập kiểm tra!

................................................................