Thông tin đào tạo


Đã cập nhật dữ liệu tính đến 16h00 ngày 17/01/2020!

Kết thúc đăng ký khối lượng học tập học kỳ II năm học 2019-2020

Danh sách các lớp học phần hủy (đợt 2)

................................................................

Thông tin điểm học phần học kỳ I năm học 2019-2020 (khi có điểm thi)

Tổng hợp điểm thực hành tại Trung tâm thực nghiệm (học kỳ I năm học 2019-2020)

................................................................

Giai đoạn 3 bắt đầu từ 00h00 ngày 14/01/2020 => gia hạn đến 07h30 ngày 16/01/2020

Sinh viên K55 bắt buộc phải đăng ký học phần GDQP-Giáo dục quốc phòng (Mã học phần: 190000). Đề nghị các em sinh viên K55 đăng nhập kiểm tra và hiệu chỉnh lại KLHT của mình!

Giai đoạn 3 bắt đầu từ 00h00 ngày 14/01/2020 => 24h00 ngày 15/01/2020 

Sinh viên chuyển sang hệ đào tạo VLVH tự chủ động điều chỉnh khối lượng học tập

Nhà trường mở học phần GDQP-Giáo dục quốc phòng (190000) cho các em sinh viên có nguyện vọng đăng ký

Danh sách các lớp học phần mở bổ sung

Danh sách các lớp học phần hủy

Danh sách sinh viên không "Xác nhận ĐKMH" (tính đến 09h00 ngày 13/01/2020, sinh viên không "Xác nhận ĐKMH" đã bị xóa toàn bộ kết quả đăng ký và phải tự đăng ký lại từ đầu ở Giai đoạn 3 trong hai ngày 14, 15/01/2020)

Danh sách sinh viên "Xác nhận ĐKMH" bổ sung (tính đến 09h00 ngày 13/01/2020)

Danh sách sinh viên chưa "Xác nhận ĐKMH"

Phòng Đào tạo mở học phần PDT001 – Xác nhận ĐKMH để sinh viên vào đăng ký từ 09 giờ 00 ngày 10/01/2020 đến 09 giờ 00 ngày 13/01/2020 trên trang dkmh.tnut.edu.vn của Nhà trường. Sau thời gian trên, Phòng Đào tạo sẽ thực hiện hủy toàn bộ KLHT của sinh viên chưa Xác nhận ĐKMH và sinh viên phải đăng ký KLHT từ đầu ở Giai đoạn 3 theo như kế hoạch!

................................................................

Giai đoạn 2. Hiệu chỉnh kết quả và đăng ký nguyện vọng (dự kiến bắt đầu từ 22h00 ngày 07/01/2019 => 07h30 ngày 09/01/2019)

Sinh viên phải đọc kỹ nội dung Thông báo trước khi hiệu chỉnh kết quả và đăng ký nguyện vọng

................................................................

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập kỳ II năm học 2019-2020

Sơ đồ khối: K52      K53      K54      K55     (cập nhật mới 02/01/2020)

Chương trình đào tạo

Lịch trình học các môn LLCT theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo từ năm học 2019-2020

Cây tiến trình học phần Giáo dục thể chất

................................................................

Điều chỉnh lịch thực tập tại Trung tâm thực nghiệm tuần 20 (cập nhật mới 02/01/2020)

................................................................

Đã cập nhật danh sách cấm thi vì nợ học phí, cấm thi một số bộ môn, rút học phần không rút học phí. Các em sinh viên chủ động đăng nhập kiểm tra danh sách thi!

................................................................

Điều chỉnh lịch thực tập tại Trung tâm thực nghiệm tuần 20 (cập nhật mới 11/12/2019) 

Lịch thực hành một số nhóm xưởng có thay đổi, buổi tối bắt đầu từ 18h00 (cập nhật mới 11/12/2019)

Các em sinh viên đăng nhập để kiểm tra lại!

Đã cập nhật lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020!

................................................................

KẾT THÚC RÚT HỌC PHẦN!

Sinh viên chú ý danh sách rút học phần phía dưới. Trường hợp khiếu nại thắc mắc dùng hòm thư Nhà trường cấp gửi vào email dkmh@tnut.edu.vn trước ngày 08/12/2019 để được xem xét giải đáp!

Danh sách rút học phần không rút học phí học kỳ I năm học 2019-2020

Bắt đầu rút học phần không rút học phí, thời gian từ 08h00 ngày 25/11/2019 đến 08h00 ngày 02/12/2019

Hướng dẫn rút học phần

Các em sinh viên lưu ý: Phải xem kỹ hướng dẫn rút học phần; bảo mật tài khoản đăng ký học phần và chịu trách nhiệm về kết quả rút học phần của mình! Nếu có yêu cầu cần giải đáp, dùng hòm thư Nhà trường cấp gửi vào địa chỉ dkmh@tnut.edu.vn để được xem xét giải quyết

Thông báo về việc rút học phần học kỳ I năm học 2019-2020

................................................................